Potrebno Vam je otvaranje agencije u Srbiji?
Trebaju Vam računovodstvene usluge i knjigovodstvo?
Potrebna Vam je boravišna i radna dozvola za strance?
Želite da se konsultujete sa poreskim ekspertima?
Potreban Vam je knjigovodja u Srbiji?

Na pravom ste mestu. Nudimo odgovore na sva pitanja iznad.

KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA U STAROM GRADU

IZABRANA OPŠTINA: STARI GRAD

KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA: BONUS SISTEM DOO

PODACI AGENCIJE:

BONUS SISTEM DOO

Ulica: Cara Dušana 43
Grad: Beograd-Stari Grad
Telefon: +381 63 104 65 28

Sajt: www.bonus-sistem.com
Email: bonussistem@gmail.com

USLUGE:

OSTALI PODACI

Naziv delatnosti: Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje

 

 

O AGENCIJI:

Knjigovodstvene usluge

 • vodjenje poslovnih knjiga: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige;
 • vodjenje analitičkih knjigovodstava: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materijal, gotovi proizvodi;
 • izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vodjenje KEPU knjige;
 • vodjenje PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada poreske prijave za PDV;
 • analiza poslovanja i finansijskih pokazatelja sa ciljem obezbedjivanja informacija klijentu za donošenje najboljih poslovnih odluka u pravcu plaćanja najmanjih poreskih dažbina u skladu sa važećim propisima (korišćenje zakonom predvidjenih olakšica, subvencija za novozaposlene i slično)
 • izrada završnog računa: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, kod srednjih pravnih lica i bilans tokova gotovine, poreski bilans i poreska prijava poreza na dobit, odnosno dohodak gradjana.

Platni promet i banke

Gotovinski platni promet
  • predaja pazara, zajmova i drugih uplata na račun klijenta putem kurirske službe Agencije
  • podizanje plata, zajmova i drugih isplata sa računa klijenta putem kurirske službe Agencije;
  • priprema specifikacija i realizacja u bankama naplate čekova tekućih računa gradjana
Bezgotovinski platni promet
  • elektronski platni promet – e-banking
Platni promet sa inostranstvom
 • izvršavanje platnog prometa sa inostranstvom
 • predaja propisanih izveštaja Deviznom inspektoratu Ministarstava finansija

Zarade, Kadrovi, Zdravstveno osiguranje

Obračun zarada i drugih oporezivih isplata
  • obračun zarada za radnike, direktore, osnivače i vlasnike – neto, bruto, porezi i doprinosi, obustave iz neto zarada kroz realizaciju administrativnih i/ili sudskih zabrana;
  • obračun svih naknada zarada (bolovanja do 30 dana, preko 30 dana, porodiljskog bolovanja i sl.), predaja tih obračuna u RFZO;
  • obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih (regres, topli obrok, troškovi službenog puta…);
  • obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima i slično;
  • obračun zakupnina, kapitalnih dobiti;
  • vodjenje analitičkog knjigovodstva zarada;
  • vodjenje evidencija o svim obračunima i isplatama, a u svhu izrade M-4.

Napomena: Kod svih obračuna podrazumeva se da se sačine odgovarajuće poreske prijave i predaju Poreskoj Upravi.

Kadrovi – Zdravstveno osiguranje
 • prijave i odjave radnika, direktora, osnivača i vlasnika
 • izrada I overa zdravstvenih kartica;
 • izrada raznih potvrda o zaposlenju, visini primanja i slično;
 • upis zarada za preduzetnike u analitičku evidenciju Fonda PIO;
 • upis staža zaposlenim u preduzećima – izrada M-4 obrasca;

Poreska uprava

 • uzimanje listinga (stanja računa) i uskladjivanje stanja,
 • sredjivanje poreske situcije, rešavanje preknjižavanja i povraćaja poreza,
 • predaja poreskih prijava,
 • učešće u poreskom postupku umesto klijenta,
 • sva korespondencija klijenta sa Poreskom upravom.

Upit za slanje zahteva izabranoj knjigovodstvenoj agencija

*slanje upita je besplatno i neobavezujuće
*popunjavanje svih polja je obavezno

Popunjavanjem ovog formulara šaljete zahtev direktno agencija na čijem se profilu nalazite. Ovaj zahtev obrađuje direktno firma kojoj stiže email i sajt knjigovodje.rs nema uticaj na brzinu obrade.

GALERIJA SLIKA:

Želite da upišete knjigovodstvenu agenciju?

Klikom na dugme popunite kontakt formu sa podacima Vaše agencije koji će biti upisani.

IMATE KNJIGOVODSTVENU AGENCIJU?
NEMATE BACKUP PODATAKA?

Svojim klijentima, knjigovodstvenim firmama, nudimo jedinstvenu uslugu on line backupa jednom mesečno kompletnih podataka svih agencija koje vodite.

Za jako malo sredstava mesečno, po agencija, možete se osigurati od neželjenih posledica poput otkaza servera, hard diskova na kojima su podaci i informatičkog sistema.

Vaši podaci se čuvaju on-line na zaštićenim CloudServerima, kao i offline na našim Hard Diskovima velikih kapaciteta, sklonjeni sa interneta i osim u trenutku kopiranja, izgašenim iz struje.

Budite uvek sigurni uz nas.

Chinese (Simplified)EnglishGermanRussianSerbianTurkishUkrainian
Scroll to Top